Video: Starkeanders träningsvardag

Anders Johansson: ”Att gå med 188 kg (två överviktiga gubbar!) i varje hand är min träningsvardag, häng med!”