Styrkelyft: Senaste utgåvan av förbundstidningen

Den senaste PDF-utgåvan av Svensk Styrkelyft, 2:2010 är nu online: direktlänk.

Tävlingsrapport från Nordiska Mästerskapen, Master-VM Bänkpress och Norrlandsmästerskapen. Del 2/3 om visualisering i relation till styrkelyftidrotten av Lucia Christensen, elitstyrkelyftare som slutför sin mastersuppsats inom idrottspsykologi. Ankis Kost: Energi och näring under tävling.

Innehåll Svensk Styrkelyft 2:2010

 • Ledaren: Framtida målsättningar – 3
 • Distriktskonferens – 4
 • Årsmöte 2010 – 5
 • Nordiska Mästerskapen – 6
 • Master-VM Bänkpress Orlando, USA – 8
 • Norrländskan – stor och stark – 9
 • Resultat – 10
 • Visualisering och styrkelyft – 12
 • Ankis kost: Energi och näring under tävling, del 2 – 17

Utdrag ur innehållet:

Ledaren: Framtida målsättningar
På Svenska Styrkelyftförbundets distriktledarkonferens föredrogs tre viktiga och prioriterade områden för SSF i framtiden.

 • Barn och ungdomsidrott
 • Jämställdhet
 • Elitidrotten

Distriktskonferens
Dagen före årsmötet samlades representanter från sex av de åtta distrikt som är verksamma i styrkelyftsverige för en konferens om Styrkelyftförbundets nuläge och framtid. Ordförande Robert Ericsson inledde dagen med att berätta lite om de omstruktureringar som förbundet är mitt uppe i. Det innebär bland annat att kansliet kommer att ha en kanslist, Johanna Sejnered, på fulltid och en ännu inte tillsatt sportchef på halvtid.

Nordiska Mästerskapen
Detta år gick Nordiska Mästerskapen i den finska staden Tammerfors. Sveriges lag bestod av 17 deltagare, varav 7 st tjejer. Det var längesen Sverige hade så många tjejer med på Nordiska, så det anser jag är mycket positivt. Negativt var all ovisshet om vi alls skulle komma iväg på grund av vulkanutbrottet på Island och askmolnet som det resulterade i. När vi väl förstod att planet skulle gå var det väldigt många som var lättade av att det hela blev av.

Norrländskan – stor och stark
Norrlandsmästerskapen är en tävling med goda traditioner. Många fina lyftare har slagit igenom på dessa mästerskap och bredden är ofta stor. Det norra distrikten är vidsträckta och därmed spänner tävlingen över ett enormt geografiskt område. I år gick tävlingen i Jokkmokk där klubbens starke man Christer Högström har byggt upp en imponerande verksamhet, både bland aktiva och funktionärer.

Visualisering och styrkelyft
Detta är den andra av tre artiklar som behandlar visualisering i relation till styrkelyftidrotten. I den första artikeln beskrevs visualisering som ett ”mentalt verktyg”. Artikeln redogjorde för vad visualisering är, hur visualisering används och upplevs av idrottare, samt vilka effekter som visualisering kan ge. I denna artikel kommer resultaten från en studie på fem elitstyrkelyftare att presenteras i relation till den information som fanns i den första artikeln.

Ankis Kost: Energi och näring under tävling, del 2
Att tävla ställer höga krav på energi- och näringsintaget såväl inför som under och efter tävlingen. När vi tävlar i styrkelyft och bänkpress har vi också invägningen att ta hänsyn till. Vi behöver experimentera oss fram till ett kostupplägg som fungerar för oss som individer, och som kompass har vi den senaste forskningen inom kost- och näringlära för idrottare.