Video från SM 2013: Bodyfitness Veteraner

BODY Magazines utsände satt på bästa pressplats och filmade allt på scenen vid 2013 års Svenska Mästerskap. Här final och prisutdelning för Bodyfitness Veteraner. Vi kompletterar med de tävlandes t-walk framöver.

Resultat Bodyfitness Veteraner

  1. Maria Eriksson, Team Fairing, Järfälla – 6
  2. Emma Melin, Delta Gym, Stockholm – 9
  3. Anna Bergli, BTB Gym, Karlstad – 15
  4. Petra Lundin, Team Fairing, Järfälla – 20
  5. Anette Sjöman, Gym & Motion Åkersberga – 25
  6. Anette Fabretto, Team reFORM, Västerås – 30
  7. Camilla Rosén, MM Sports Team, Göteborg – 33

Från vänster: Anette Fabretto (6:a), Anette Sjöman (5:a), Petra Lundin (4:a), Emma Melin (2:a), Maria Eriksson (1:a) och Anna Bergli (3:a).