Idrottsmedicin: Per Tesch svarar på frågor

Per Tesch

Idrottsmedicin: Per Tesch svarar på frågor.

Var går gränsen för dopning?

Fråga: Jag är en kille på 20 år, som skulle vilja veta mer om kosttillskott kontra steroider.

 1. Var går egentligen gränsen mellan ”naturliga” preparat som t ex Dibencozide, Tribestan, Mesobolin, Anabolic Mega-Packs olika aminosyror och dopingpreparat? Finns det någon fast uppsatt regel, för vad som är dopning och ”naturligt”?
 2. Jag har hört att preparatet Cyclofenil (som är ett registrerat läkemedel för att motverka sterilitet på kvinnor) skall stimulera mäns egenproduktion av testosteron. Vidare har jag hört att detta medel ej faller under dopingregeln. Stämmer detta? (Man kan bl a läsa om detta i boken ”Natural Supplement Review” av W Nathaniel Phillips.)
 3. Tidigare trodde jag att anabola steroider och tillväxthormon var samma sak. Men nu vet jag att så inte är fallet. Båda preparaten faller under dopingregeln, men nu undrar jag:
  • A. Vari ligger skillnaden i ”verkningarna”
  • B. Vari ligger skillnaden i ”biverkningar”?

Svar: Personligen tycker jag att alltför många bekymrar sig över hur man ska hitta tillåtna eller förbjudna medel som förbättrar träningsresultaten. Det är känt för de flesta av oss att flera dopingmedel har en avgörande effekt på tillväxten av muskelmassa. Få (om någon?) i världseliten gör sig tyvärr, besvär utan droger. Detta är verkligheten! Meningen med den här spalten är i första hand att söka förmedla kunskap som kan inspirera till förbättrad kvalitet på träningen, så att du får ut mer glädje av din sport och förbättrar din fysik och hälsa.

Det förekommer många myter om hur olika substanser och preparat påverkar kroppens olika organ och funktioner. Oftast saknas vetenskaplig dokumentation. Förklaringen till detta är ganska enkel. Preparaten är ursprungligen inte tänkta till att användas av friska människor som tränar hårt. Därför har de studier, som skulle kunna ge svar på mänga frågor, aldrig gjorts. Eftersom svaren inte finns, lever myterna vidare. Man kan naturligtvis vända på steken och säga att eftersom undersökningarna aldrig gjorts, så vet man heller inte vad effekterna av ett visst preparat är på en frisk människa.

 1. Det finns ganska klara regler för vad som är dopning och vad som inte är dopning. Det finns skrifter som du kan få gratis eller köpa till ett rimligt pris. Riksidrottsförbundet kan tillhandahålla information som talar om vilka preparat som är otillåtna. Generellt kan man säga att kosttillskott inte betraktas som dopning. Problemet är att allt fler preparat säljs, utan att det finns en god kontroll på vad de egentligen innehåller. Det finns alltså en liten risk för att vissa av dessa preparat innehåller substanser som är förbjudna och klassade som dopning. Jag gjorde en litteraturgenomgång av vad som skrivits om Dibencozide, Tribestan och Mesobolin (Anabolic Mega-Packs är endast ett produktnamn). Jag fann ett enda arbete. Det behandlade effekten av Tribestan-terapi med avseende på potensen hos möss! Det är ett exempel (se ovan) på hur lite dokumentation som finns.
 2. Enligt de uppgifter jag fått finns inget registrerat läkemedel i Sverige kallat Cyclofenil. Därför är det vanskligt att uttala sig om dess effekter. Däremot kan ju Cyclofenil ingå som en substans i preparat som man finner utomlands. Efter letande hittade jag endast ett vetenskapligt arbete som undersökt Cyclofenil. Det är en italiensk grupp som studerat effekter av behandling med olika steroidhormoner och s k ”antihormoner” på koncentrationen av endorfin i hypotalamus.

  Man jämförde effekterna hos kastrerade och ickekastrerade kvinnliga råttor. Cyclofenil, som enligt artikeln är ett ”antiöstrogen ”(jämför det kvinnliga könshormonet östrogen) var som sagt en av de substanser som undersöktes. Även om hormonerna och anti-hormonerna gav varierande effekt, är tolkningen av resultaten komplicerad och de slutsatser man kan dra är därför mycket begränsade. Undersökningen avsåg inte att studera om substansen stimulerar till mäns egenproduktion av testosteron. Därför, och eftersom det inte finns andra rapporter som försökt besvara frågan, är det omöjligt att säga om detta är möjligt.

 3. Både anabola steroider och tillväxthormon är läkemedel. De är klassade som dopingpreparat. De föreskrivs, som du också säkert känner till, endast till patienter och i mycket speciella fall. Anabola steroider och tillväxthormoner har vissa gemensamma egenskaper när det gäller effekt; de stimulerar till ökad muskeltillväxt. De har beskrivits i den här frågespalten vid flera tillfällen. Om du vill ha detaljerad upplysning läs boken ”Doping” (Andren-Sandberg; kan rekvireras från RF).