Energibrist!

Av outforskad anledning har det smugit sig in ett fel i reportaget Glassa vid Grillen i BODY 278. Det gäller energiberäkningen för respektive recept, där uppgiften för energiprocent beträffande fett är i lägsta laget. Näringsvärdet och totalt energiinnehåll är korrekt, och att felet endast rör energifördelningen. Vi på redaktionen skäms naturligtvis som hundar, och ber fett om ursäkt! Korrekta uträkningar här.