Fettförbrännande te

Tidigare studier har visat att te, framför allt grönt te, kan minska risken för uppkomst av olika sjukdomar som exempelvis hjärtkärlsjukdomar (genom att bl.a. sänka det ”onda kolesterolet” höjer samtidigt som det ”goda kolesterolet”) och cancer. Te tycks även kunna öka skelett-tätheten, stärka tandemaljen och motverka uppkomsten av ledinflammation. I djurstudier har man även sett att grönt te har en aptitdämpande effekt och minskar kroppsvikten.

Det är dessutom visat att te kan öka insulinkänsligheten och motverka ökningen av blodsockernivån efter en måltid, delvis genom att hämma matspjälkande enzymer som bryter ner kolhydrater.

Te innehåller icke-näringsgivande ämnen som kallas polyfenoler och som anses vara de aktiva substanserna bakom dessa hälsostimulerande effekter. Polyfenolerna har kraftfulla antioxidativa egenskaper som delvis står bakom de positiva effekterna. Grönt te är den te-sort som studerats mest för sina hälsofrämjande egenskaper. Majoriteten polyfenoler i grönt te tillhör gruppen flavanoler, som även kallas katekiner. EGCG (som står för Epigallocatechin gallate), bedöms vara den mest verksamma katekinen i grönt té.

Provrörsundersökningar har visat att extrakt av grönt te även har fettförbrännande effekter, samt förmågan att öka energiförbrukningen. Man spekulerar därför i huruvida extrakt av grönt te skulle kunna motverka uppkomsten av fetma, och om komponenter i grönt te som t.ex. EGCG skulle vara effektiva för behandling av fetma.

Syfte

Att undersöka om extrakt av grönt te påverkar energiförbrukningen och fettförbränningen hos friska människor.

Tillvägagångssätt

10 stycken friska, normalviktiga män fick vid olika tre olika undersökningstillfällen (med ett mellanrum av 5-10 dagar) ett tillskott av antingen 1) extrakt av grönt te innehållandes 90mg EGCG + 50 mg koffein, 2) endast 50 mg koffein, eller 3) placebo. Denna dosering av grönt te motsvarar den mängd som finns i 2 kapslar, och intogs i samband med frukost, lunch och middag. Det totala dagsintaget av grönt te extrakt var därför (2 kapslar x 3) 270 mg EGCG och 150 mg koffein.

Varje undersökningstillfälle varade under ett dygn, dvs. 24 timmar. Försökspersonerna intog för övrigt en normal kost med sammansättningen 13 E% protein, 40 E% fett och 47 E% kolhydrater. Energiintaget och den fysiska aktivitetsnivån var identisk under alla undersökningstillfällena.

Resultat

Extraktet av grönt te ökade signifikant dygnsenergiförbrukningen 4% jämfört med placebo, och 2,8 % jämfört med koffein. Samtidigt ökade fettförbränningen signifikant under dygnet så att fettförbränningen svarade för hela 41,5 % av den totala dygnsenergiförbrukningen efter intag av grönt te, jämfört med 31,6 efter intag av placebo. Uttryckt per gram förbränt fett, ökade fettförbränningen med 35 % jämfört med placebo eller enbart koffein. Det intressanta fyndet är att förbränningen av protein förblev oförändrad, vilket innebär att fettförbränningen ökade på bekostnad av förbränningen av kolhydrater, dvs. en kolhydratsparande effekt.

Slutsats

Detta är den första studie som visat att extrakt av grönt te ökar energiförbrukningen och fettförbränningen hos friska människor. Grönt te innehåller koffein naturligt, vilket förklarar varför kapslarna med extrakt av grönt te innehåller både EGCG och koffein. Det bör dock betonas att den ökade energiförbrukningen och fettförbränningen efter tillskott av grönt te inte kunde förklaras av dess naturliga innehåll av koffein. Detta eftersom intag av ”rent” koffein i motsvarande mängd som fanns i extraktet, inte signifikant ökade varken energiförbrukningen eller fettförbränning.

Men ökar inte koffein öka energiförbrukningen, kanske du tänker? Jodå, men då krävs det att du intar minst 100 mg koffein vid varje tillfälle för att energiförbrukningen ska vara förhöjd under 1-2 timmar efter intaget. För att energiförbrukningen ska vara förhöjd under hela dygnet (som i denna studie) krävs doser uppåt 600-1000 mg koffein per dag. Resultatet att energiförbrukningen under dygnet i denna studie ökade med 4 % tyder på att koffein verkar ”synergistiskt” (dvs. 1+1=3), med det aktiva katekinerna (framför allt EGCG) som båda finns ”naturligt” i grönt te, avseende förmågan att öka energiförbrukningen. Bli därför inte förvånad om du får höra talas om att EGCG används i kampen mot överflödigt kroppsfett.

Ett hett tips är att inta tillskott av grönt te i samband med träningen eftersom den energiförbrukningshöjande och fettförbrännande effekten då blir mycket större. Jag rekommenderar att fördela dagsdosen på flera tillfällen under dagen, med den största dosen 3 timmar före träningen eftersom det tar ca 3 timmar innan den högsta koncentrationen av katekiner nås i blodbanan.

Det som gör detta energiförbrukningshöjande och fettförbrännande kosttillskott så intressant är att det till skillnad från många andra kosttillskott som tas i syfte att öka energiförbrukningen och fettförbränningen, även har så många andra hälsofrämjande egenskaper.

Referens:

Dulloo AG: Am J Clin Nutr 1999; 70:1040-5.