Resultat Bodybuilding, World Games 2005

Prispallen Damer -52 kg

Här är resultatlistorna från Bodybuilding på World Games 2005, tävlingarna avhölls den 16 juli i Duisburg, Tyskland. 16 kvinnor och 32 män från huvudsakligen Asien, Europa, Afrika och Sydamerika deltog.

Resultatlistan är i avvaktan på analys av dopningtesterna.

IFBB.com har bilder på respektive prispall. Likaså har EBFF.org.

I resultatlistorna nedan är europeiska deltagare angivna med blå färg.

Bild 326453
Bild 326454
Bild 326455
Bild 326456
Bild 326457