Uppsalas Starkaste Man, 13 maj

Information från Upsala TK: ”Tävlingen genomförs i Gränby Centrum lördagen den 13/5. Grenarna är: Stockpress max vikt, Farmers walk 120 kg, Stenlyft ca 100 – 160kg, Däckvält ca 300kg, samt Kronlyft (startvikt 250kg – max).”