Att tänka på vid tävlande utomlands utan sanktion

SKKF.org har uppdaterats med följande reglemente: ”Styrelsen i Svenska Kroppskulturförbundet har i linje med EBFF:s och IFBB:s direktiv beslutat om följande regler gällande deltagande i tävling utomlands, utan att man ansökt om och beviljats sanktion hos SKKF:s styrelse innan tävlingen.”

”Från 2006-07-01 gäller följande regler för tävlande som inte sökt och beviljats sanktion hos styrelsen i Svenska Kroppskulturförbundet innan deltagande i tävling utomlands.

  • Böter på 5000:- vid tävling utomlands utan giltig sanktion. Om inte dessa betalas gäller två års avstängning från tävlingsdatum, vilken förlängs vid varje ytterligare förseelse under avstängningstiden.
  • Vid andra förseelsen 10 000:- i böter eller 4 års avstängning.
  • Vid 3:e förseelsen blir den tävlande utesluten ur SKKF och avstängd från allt tävlande inom IFBB på livstid.

Styrelsen
Svenska Kroppskulturförbundet”