Bodybuilding.com livesänder Europa Super Show

I helgen tävlar proffsherrar och damer i Bodybuilding, samt Fitness och Figure på Europa Super Show, i Texas, USA. Nordiska deltagare på plats i bodybuilding är Marika Johansson, Klaudia Larson, Marja-Leena Lehtonen, och i Figure tävlar Pauline Nordin.

Bodybuilding.com livesänder herrarnas förbedömning/final. Läs mer på BODY:s forum, figuretävlingen referas på bodysport.com!