Arthur A. Jones, grundaren av Nautilus, död

I tisdags rapporterades det från USA att Arthur A. Jones, avled i sitt hem åttio år gammal. 1970 introducerade han träningsredskap under märket Nautilus, vilka var de första att använda sig av varierande motstånd under rörelsen.

För mycket mer information och i princip alla texter om träning Arthur Jones skrev om bodybuilding, sportmedicin, träningsfysiologi och rehabilitering besök sidan Arthur Jones Exercise.