Uppdateringar från Kroppskulturförbundet

Svenska Kroppskulturförbundet har i helgen som gick haft sitt årsmöte. Några förtydningar av existerande regelverk har kommit online på hemsidan, bland annat information till tävlande angående sanktion för att tävla utomlands samt vilka krav som finns för att få tävla utomlands inom IFBB. Läs på!