Tyngdlyftning: Resultatutveckling U-SM, 1976-2007

Tyngdlyftning.net har intressant statistik att rapportera: ”Rolf Ullman har i samband med sitt 80-årsjubileum släppt en sammanställning av alla segerresultat vid ungdoms-SM från 1976 och framåt. Tjejerna har genomgående bra utveckling men på grabbsidan har det i princip inte skett någon positiv utveckling. Under 2000-talet har det till och med skett en klar försämring av resultaten.”