Forskare söker din hjälp med intervjubok om bodybuildingvärlden

Jesper Andreasson arbetar som forskare vid Linnéuniversitetet och håller på med forskningsprojektet ”Becoming a Bodybuilder”. Han söker nu kropppsbyggare att intervjua om träning, kost, disciplin, gemenskap, kroppsliga mål och ideal.

Jesper Andreassons presentation av sitt forskningsprojekt:

Hej!

Jag heter Jesper Andreasson och arbetar som forskare vid Linnéuniversitetet. För närvarande håller jag på med ett forskningsprojekt med arbetstiteln ”Becoming a Bodybuilder”. Tanken är att jag med hjälp av intervjuer skall skriva en bok som speglar ”bodybuildingvärlden”, inifrån.

När jag påbörjade projektet så syftade det inledningsvis till att få en nyanserad inblick i vad som kan kallas en kroppsbyggarkultur och se hur man i en sådan förhåller sig till hjälpmedel som till exempel kosttillskott och anabola androgena steroider (detta på grund av att man i media uppvisat en tämligen sterotyp och ensidig bild av bruket av t.ex. steroider).

Men i takt med att jag kommit igång med intervjuer så har det blivit tydligt att en studie om bodybuilding innefattar så mycket mer. Studiens syfte har därför vidgats betydligt till att bli en studie om träning, kost, disciplin, gemenskap, kroppsliga mål och ideal. Jag intresserar mig för den resa som en kroppsbyggare gör. Hur kom det t.ex. sig att man kom till gymmet? hur har man sett och ser man på träning, kropp och dieter?, och naturligtvis vad betyder tävlingarna etcetera?

Min fråga är om du känner att dina erfarenheter passar in med ovanstående och om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju. De teman som kommer att diskuteras under intervjun är bland annat, träning, träningsgemenskap, gymmets betydelse, kost, tankar om eller erfarenhet av prestationshöjande preparat (inkl. mytbilder), kropp med mera. 

Intervjuerna kommer vara öppet hållna eftersom det är dina erfarenheter som skall prägla samtalet snarare än att mina frågor (dvs det jag tror är betydande). Självklart kommer allt som sägs under en eventuell intervju att behandlas konfidentiellt, dvs ingen annan än jag kommer att veta att du deltar i studien eller vad du sagt. Och självfallet lämnas inga uppgifter vidare till tredje part.

Om du vill veta mer om projektet så hör gärna av dig.

Vänliga hälsningar
Jesper

Tel: 070-258 5678
E-post: jesper.andreasson@lnu.se