Förbundsledare om invägningen/inregistreringen samt internationellt tävlande

I de två senaste ledarna har det svenska kroppskulturförbundets ordförande tagit upp ett par frågor som kan vara intresse för både nybörjartävlande och de mer erfarna. Vad sker egentligen vid invägningen och/eller inmätningen vid bodybuilding- och fitnesstävlingar? Och vilka kvalificeringskrav gäller för att delta vid internationella tävlingar?

Läs mer om dessa frågor på hemsidan SKKF.org:

Juni 2011 – Ordföranden har ordet: Invägning – ett nödvändigt ont?

En bodybuilding- eller fitnesstävling startar alltid med invägning eller inmätning med tillgörande registrering. Denna kan ses som en parentes för många, men det är en mycket viktig procedur inför en tävling. Här får man överblick på det slutliga startfältet och alla startlistor kan färdigställas. Material ställs i ordning för domare och funktionärer. Körschemat får sin slutliga korrigering när man ser hur fördelningen blir mellan de olika klasserna.

Juli 2011 – Ordföranden har ordet: Internationella tävlingar

Många är kalllade men få äro utvalda! Ja, den devisen stämmer verkligen in på frågan om att få tävla utomlands. SKKF har försökt att sätta upp tydliga regler för vad som gäller beträffande utlandsrepresentation, men det är ibland svårt att vara konsekvent. Ibland har någon mindre rutinerad atlet fått klartecken medan en annan inte fått åka. Det kanske är dags att verkligen sätta upp hårdare kvalificeringskrav för att delta vid både stora och mindre internationella tävlingar i och med att man representerar inte bara sig själv utan även Sverige och SKKF.