Sysslar du med bodyfitness, bodybuilding eller strongman?

Davids tidigare arbeten kan ses på hans hemsida.

En student i bildjournalistik vid Nordens fotoskola efterlyser personer som sysslar med bodyfitness, bodybuilding samt strongman för ett fotoprojekt. Det handlar om hur mat och träning kan ses så olika av olika personer.

Fotografen David Lundmark, www.lundmarkdavid.com, skriver:

Jag läser bildjournalistik vid Nordens fotoskola.

Jag håller nu på med ett fotoprojekt som jag hoppas ska mynna ut i en bok och, eller en utställning. Hela projektet handlar om mat och hur vi äter, samt tränar. Jag har nu efter jul i följt och fotograferat en kvinna som genomgått en Gastric Bypass operation som en del i projektet.

Jag söker nu människor som sysslar med bodyfitness, bodybuilding samt folk som tävlar i strongman. Med detta projektet så vill jag visa att mat och träning kan ses så olika. 

Jag anpassar mig till vart folk bor, men ser helst att de bor i Stockholmsområdet. Tidsåtgången är max några timmar då jag bara ska ta porträtt.

Kan du tänka dig vara en av de som fotograferas? Hör då av dig till David på davidlundmark@gmail.com.