Patrik vann presentkortet hos DS Trademark!

I årets första utgåva av Träna Nu! CrossFit fanns en tävling om ett presentkort värt 15 000 kr hos DS Trademark. Alla inkomna svaren är nu rättade och motiveringarna analyserade – vinnaren bor i Grästorp och heter Patrik Högemark. Stort grattis!

Värdechecken kan Patrik nu använda vid bokning av någon av DS Trademarks många olika utbildningar.

Tävlingsfrågorna löd och svaren var:

  1. Vad betyder förkortningen WOD i CrossFit-sammanhang? Workout of the day
  2. Vad står Rhabdo för? Rhabdomyolysis / rabdomyolys
  3. Vilka övningar består WOD:en Fran av? Thrusters och pull-ups

Nästa utgåva av Träna Nu! CrossFit återfinns i en butik nära dig den 13 maj!