Låt dig stärkas av kritiken!

Foto: Per Bernal

Artikelförfattaren Ove Rytter.

Vi lär oss ofta av våra misstag. Misstag kan hjälpa oss att bli bättre. Misstag är viktigt, och så även kritik. Kritik kan få oss att upptäcka de misstag som vi gör och inte har en aning om. Ja, kritik är viktigt. Och att begå misstag både hör till livet och är tillåtet. Istället för att gå runt och tjura, försök att se den positiva sida av kritiken och låt det hjälpa dig!

Både under min tid som judoka i landslaget och som tävlande kroppsbyggare har jag sett ett klart mönster: De som är lyhörda och kan ta kritik, är de som lär mest och därför når längst!

Lyssna på alla

Bestäm, med ett stort mått självkritik, om kritiken är befogad. Ett sätt att fastställa om kritiken är befogad är att fundera på källan till kritiken. Kommer den till exempel från en nybörjare kanske du inte behöver ta den så hårt eller allvarligt. Men är det en erkänt duktig fysiktävlande, eller en nära vän, som kommenterar ditt sätt att träna på gymmet, kanske det skulle vara klokt att lyssna på honom eller henne. Man kan aldrig veta!

Jag minns en relativt duktig kroppsbyggare som var allt för viktfixerad. Och dessvärre även fixerad vid övningen bänkpress, som sakta höll på att bryta ned hans muskulatur i form av skador, istället för att bygga upp den.

Vi var många som kommenterade hans enahanda träning, men utan resultat. Han hänvisade till att detta var en ”basövning” (snacka om förlegat uttryck!) och hänvisade till hur han alltid tränat. Att han sedan stannat upp i utvecklingen och fick allt mer ont i sina överaktiverade axlar var dock något han inte lyckades få in i sin hjärna. Ty egot var för stort och öronen för små.

Först sedan skadorna blivit ett faktum och effekten lika med noll vad gäller muskulär utveckling började öronen växa. Bakom sig hade han flera år av tuff träning – till ingen nytta. Och det måste ha känts bittert att konstatera att det nu var lika tufft att rehabilitera skadorna som att lära om från början.

Denna hårding tränar än i dag – och tävlar framgångsrikt. Hans budskap till andra lyder numera: ”Glöm inte att de mer erfarna ofta har den mest konstruktiva kritiken, men att vettig kritik kan komma var som helst ifrån. Nonchalera ingen!”

Befogad kritik

Om du blir kritiserad för samma sak av flera olika personer är det ganska troligt att kritiken är befogad. Om du å andra sidan får höra helt olika saker av olika personer så ligger det troligen inte så mycket bakom kommentarerna (så tillvida du inte tränar helt åt skogen fel!). Allting är inte objektivt, särskilt inte när det gäller fysiksporter. 

Fundera på motivet

När du blir kritiserad är det bra att fundera på motivet. Då de flesta ger dig ”bra” kritik finns det alltid de som är osäkra och avundsjuka. Vissa människor kan använda det till sin fördel. Arnold Schwarzenegger var mästaren på att psyka ut sina motståndare genom att konstant peka ut deras svaga punkter innan tävling (vilket du kan se exempel på i filmen ”Pumping Iron”). Det var inte meningen att hans kritik skulle hjälpa, nej, meningen var att förgöra de som kunde hota hans väg till guldmedaljen och segerchecken.

Ett sätt att komma underfund med kritikerns motiv är att bedöma dennes känslomässiga nivå. Det händer ganska ofta att kritik kommer fram då en person är upprörd, det är då ofta kritikern själv som har problem, inte du.

Överreagera inte på kritik

Kom ihåg att det finns en positiv sida av kritik. Om du överreagerar eller går till motattack är det möjligt att du inte uppfattar den positiva delen av kritiken. Faktum är att det är mycket bättre att rent ut sagt låta din kritiker hjälpa dig. Richard Graber, en amerikansk kommunikationsexpert, föreslår att du går till väga på det här sättet när du blir kritiserad:

 1. Var tyst och lyssna. Håll dina känslor i schack och försök att lyssna på vad din kritiker verkligen säger.
 2. Be att få mer information, om du tycker det behövs. Ett bra sätt att börja på är: ”Kan du specificera dig lite?”.
 3. Fråga efter en lösning eller hjälp till att hitta en. ”Hur tycker du att jag ska gå till väga?” Detta är ett bra sätt att få tips och nya infallsvinklar.

Tre olika alternativ

Graber säger också att om kritiken är berättigad har du tre olika alternativ:

 • Du kan acceptera kritiken på en gång: ”Du har rätt, det ska jag genast ändra på!”.
 • Du kan dra ut på det lite: ”Ja, jag förstår vad du menar, men jag måste få tänka över det här lite”. Genom att inte svara direkt får du lite tid att fundera, men du riskerar också att förlora din kritikkälla.
 • Du kan protestera mot kritiken, men vara diplomatisk: ”Jag förstår vad du säger men tyvärr kan jag nog inte hålla med dig på den punkten”. Du kan ju förstås också hålla med om vissa bitar: ”Jag kan hålla med dig om det första men inte det andra du sa” Genom att hålla med till viss del håller du konversationen öppen, detta kan rensa tankarna hos båda parterna.

Ego på gott och ont

Att tävla i fysiksporter kräver ett starkt ego, men å andra sidan kan det vara förödande också. Det är svårt att höra att man inte är perfekt. Men om du inte kan lyssna kommer du aldrig att nå din kropps maximala potential.

De människor som lyckas är de som ser sina egna misstag och sedan kan göra någonting åt det! De här sporterna kryllar av, förlåt, dumskallar som är alldeles för trögfattade för att kunna använda kritik som ett hjälpmedel till förbättring. Valet är ditt – en sekund av pinsamhet, eller en förlustkantad karriär.

10 sätt att ge konstruktiv kritik

 1. Använd dig av ”sandwichtekniken”: Börja med att säga något positivt, kritisera, och säg något mer positivt. Till exempel: ”Dina armar och ditt bröst är jättebra, dina ben behöver du arbeta lite mer på, men på det hela ser du himla bra ut!”
 2. Kritisera aldrig i andras närvaro: Kritisera endast i enrum, detta ger personen som du kritiserar en möjlighet att ta till sig kritiken utan att behöva riskera att tappa masken.
 3. Se till att din kritik är specifik: Om du säger: ”Ditt poseringsprogram var inte så himla bra” så hjälper du ingen, du måste precisera dig.
 4. Kritisera inte för mycket: Eftersom en människa oftast inte ändrar mer än ett beteendemönster i taget, är det bäst att begränsa sig till en punkt.
 5. Var noga med tid och plats för din kritik: Som redan nämnts är det bäst att kritisera en person i enrum. Det är också bra att kritisera en person när han/hon står på sin känslomässiga topp. Att kritisera en ledsen person leder bara till att han/hon blir ännu mera ledsen och han/hon kommer förmodligen att missa poängen med kritiken.
 6. Ge kritiken på ett lugnt, sansat och vänligt sätt: Kom ihåg att en nervös tränare får nervösa spelare.
 7. Gå inte in på långrandiga förklaringar av problemet: De flesta experter är överens om att kritiken ska vara cirka 3–4 meningar lång. Många människor verkar inta försvarsställning när de har kritiserat någon, och fortsätter och drar ut på det hela. Inte bra!
 8. Erbjud alltid några förslag till lösningar av problemet: Försäkra dig om att du kan hjälpa personen ifråga innan du kritiserar honom/henne. Att hjälpa är ju trots allt den primära anledningen till varför man kritiserar en person. Om inte du kan hjälpa till, hjälp honom/henne att hitta någon som kan.
 9. Rekommendera personen att fråga och be om hjälp om han/hon är osäker: Ett sådant råd kommer ge dig möjligheter till fortsatta tillfällen att hjälpa individen.
 10. Var beredd ta kritik för att bli en som andra lyssnar till: Kom ihåg att de som tycker de är perfekta ofta misslyckas med att övertyga resten av oss!