Positiva effekter av snacksjordnötter

Även om jordnötter ibland kanske hyllas lite väl mycket som supernyttiga så kvarstår faktum att mycket forskning visar på positiva hälsoeffekter vid regelbunden konsumtion av jordnötter. Men måste det vara osaltade och naturella nötter? Är jordnötter som smaksätts och säljs mer som snacks onyttiga?

Jordnötter som snacks hälsofrämjande – foto: piotr_pabijan/Shutterstock

Näringstäta, och utöver protein innehåller nötter kolhydrater, bra fetter, fibrer, vitaminer och mineraler.

Text: Nicklas Neuman

En amerikansk studie rekryterade vuxna och friska personer som var viktstabila och utan några specifika matrestriktioner och som inte rökte. 185 personer inkluderades, varav 151 genomförde studien. De randomiserades till att varje dag under 12 veckor inkludera 42 gram (cirka 240 kcal) av jordnötter som antingen var saltade, honungsrostade, kryddiga eller 255 kcal osaltade jordnötter. 50 deltagare fick konsumera fler än en smak och resterande 101 konsumerade enbart en.

Det innebar i slutänden 50 i mixade gruppen, 26 i kryddiga gruppen och 25 i resterande grupper. Kroppsvikt, kroppsammansättning, blodfetter, fastande blodsocker och insulinnivåer, stresshormonet kortisol, hjärtfrekvens samt blodtryck mättes inför studiens början samt vid veckorna 4, 8 och 12. Deltagarna registrerade själva hur väl de följde sin rekommenderade diet.

Efter 12 veckor såg man inga signifikanta skillnader i följsamhet mellan grupperna. Det verkar alltså inte som att någon grupp systematiskt fuskat mer med att äta som de ombads än någon annan. Man såg inga skillnader i kroppsfett mellan grupperna, men däremot gick alla upp i vikt lite grann, och framför allt de mixade grupperna.

Andelen kroppsvatten ökade för smaksatta och saltade jordnötter, men tenderade att minska en aning för osaltade. Alla grupper fick lite lägre diastoliskt blodtryck vid vecka 8, men inte vid någon annan mätpunkt, och ingen påverkan för systoliskt blodtryck. Lite bättre resultat för de med högt blodtryck än de med normalt. 

För blodfetter sågs inga generella minskningar, men när man specifikt analyserade de som hade förhöjda kolesterolnivåer och triglyceridnivåer så såg man att de fick sina nivåer sänkta av jordnötskonsumtion, och detta oavsett smaksättning eller inte. Ingen effekt observerades på kortisol, blodsocker eller insulin.

Viktuppgången i den här studien kanske låter negativ, och det är ju förstås inte bra att gå upp i vikt i onödan. Men samtidigt var den långt mycket lägre än vad man teoretiskt ”bör” gå upp i vikt om man helt sonika adderar 42 gram jordnötter till kosten varje dag. Viktuppgången var alltså väldigt liten, i genomsnitt 0,6 kg, så det verkar finnas en kompensationseffekt hos människor som äter nötter. Betänk också att fettmassan inte ökade signifikant, så detta bör tas med en stor nypa salt.

När det gäller hälsomarkörer var de tydligast hos grupper som redan hade riskabelt höga värden. Det verkar alltså som att den med höga blodfetter och/eller högt blodtryck gör sin hälsa en liten tjänst genom att äta mer jordnötter. För redan helt friska kan inte denna studie ge några svar. Den är förmodligen inte lång nog för att ge effekt hos den gruppen. Studiens längd är alltså ett litet bekymmer, men framför allt är avsaknaden av kontrollgrupp ett problem. Det borde ha funnits en grupp som inte åt jordnötter alls. Konstigt att de inte valde att skippa en av smakgrupperna och istället låta den gruppen vara kontrollgrupp. Då hade studien varit betydligt bättre.

Kortfattat så finns alltså ingen anledning att höja jordnötter till skyarna som supermat, men detta är ytterligare en studie som antyder vissa goda hälsoeffekter samt att dessa inte motverkas av lite salt, socker eller kryddor för att ge smak. Man kan alltså även äta ”snackvarianter” av jordnötter och få ut de positiva hälsoeffekterna.

Referens

Jones JB et al. A randomized trial on the effects of flavorings on the health benefits of daily peanut consumption. Am J Clin Nutr. 2014 Mar;99(3):490-6. doi: 10.3945/ajcn.113.069401. Epub 2013 Dec 18.