Riskakor är ok – på tävlingsdagen

Peter Ljunggren Bicepsmannen toppa formen kanelbulle

Eller gör som Bicepsmannen: ladda på kanelbullar! Foto: Seth Janson

Livsmedelsverket presenterade i dag testresultatet på 102 ris och risprodukter för barn och vuxna. Riskakorna utmärkte sig – bland de tio produkter som innehöll högst halter av oorganisk arsenik fanns sju riskakor…

Livsmedelsverket avråder nu barn från att äta riskakor.

– Vi visste redan att det fanns arsenik i ris. Det vi nu har kommit fram till är att vissa produkter på marknaden innehåller ganska höga halter. Bland annat så har vi ett råd om att barn som är under sex år inte bör äta riskakor. Och vi andra kan äta riskakor ibland beroende på hur mycket annat ris vi äter, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket till SVT.

– Slutsatsen är att det är bra att äta olika sorters mat, och variera mellan olika märken. Då minskar risken att få i sig för mycket av skadliga ämnen. Det gäller all mat, inte bara ris och risprodukter, fortsätter Emma.

Livsmedelsverket är som vanligt ganska vaga i sina råd, och rekommenderar vuxna som äter mycket ris ”att försöka dra ner på riskonsumtionen”.

Som av en händelse har Anki Sundin tagit upp larmet om ris i artikeln ”Ät mer av allt och prestera bättre” i nya BODY:

Det stämmer att ris innehåller tungmetaller. Men det är inget nytt. Ris som sädesslag är bra på att ta upp och anrika tungmetaller såsom arsenik, kadmium och bly från jorden. Det har vi vetat länge.

Variation i kosten är inte bara ett sätt att bredda sitt näringsintag och kanske kunna stimulera aptiten på ett positivt sätt. Det är också ett sätt att minska exponeringen för föroreningar och gifter som kan finnas i maten.

Läsa mer om nyttan av att variera kosten i artikeln ”Ät mer av allt och prestera bättre” i nya BODY.

I Midsona-koncernen ingår varumärket Friggs som har en av de undersökta riskakeprodukterna – när nyheten släpptes så tappade aktien sex procent under den inledande handeln.

Lennart Svensson, finanschef vid Midsona, ger sina första intryck:

”Vi har precis fått informationen, och vår regulatoriska avdelning analyserar nu informationen som vi har fått från Livsmedelsverket”, säger han till Nyhetsbyrån Direkt, utan att vilja uppge hur stor del av Midsonas omsättning eller rörelseresultat som kommer från riskakor.

Tabeller och komplett underlag finns hos SLV. Arsenikinnehållet i en riskaka ryms inte ens på skalan…