Välj massör med omsorg

Många idrottare går regelbundet till en massör för att mjuka upp trötta, stela och ibland smärtande muskler. Men valet av massör kan ha stor betydelse för hur effektiv behandlingen blir.

Massagebehandling ger bland annat avkoppling och mer effektiv återhämtning. Foto: Jasminko Ibrakovic

Genom stimulering av huden och underliggande muskulatur skapar massage en ökad blodgenomströmning och ett generellt påslag av rogivande hormoner, vilket medför avkoppling och en mer effektiv återhämtning. 

En studie utförd av forskare vid University of Colorado visar att massörer med större erfarenhet uppnår ett bättre behandlingsresultat jämfört med massörer med kortare erfarenhet. I studien fick 317 personer en 15 minuter lång massagebehandling efter att de genomfört en 10 km lång löpartävling.

Behandlingarna utfördes av massörer med antingen 450, 700 eller 950 timmars erfarenhet. Försökspersonerna fick skatta sin upplevda muskelömhet på en tiogradig skala vid fyra tillfällen:

  • direkt före behandlingen
  • direkt efter behandlingen
  • 24 timmar efteråt
  • 48 timmar efteråt

Det framgick att massörer med 950 timmars erfarenhet gav en mycket mer effektiv behandling mot löparnas upplevda muskelömhet och träningsvärk jämfört med massörer med endast 450 eller 700 timmars erfarenhet.

Den som vill ha bra resultat av massagen bör alltså satsa på en massör med stor erfarenhet; det kan vara väl värt de extra slantarna.

Referens

Med Sci Sports Exerc. 2007 Jan;39(1):34-7.