Chokladmjölk – den nya sportdrycken?

Eftersom det är av intresse för idrottsmän och styrketränande att optimera återhämtningen efter träningspass, finns det ett stort intresse kring vilken typ av kolhydrattyp som är bäst i detta syfte. Denna studie presenterar något överraskande resultat.

Studiens utformning

Manliga cyklister fick under tre träningspass inta en av tre olika drycker.

  • Chockladmjölk (CM)
  • Den populära återhämtningsdrycken Gatorade (CR)
  • Vätskeersättning med elektrolyter (FR)

CM och CR matchade varandra kalorimässigt (båda 394 kcal), till skillnad från FR (109 kcal). Träningspassen bestod av ett intervallpass och ett längre pass, separerade med 4 timmars vila. Syftet med intervallpasset var att tömma muskelglykogenet maximalt.

Direkt efter intervallpasset, samt efter två timmars vila, serverades en av de tre dryckerna. Under vilan fick deltagarna även fylla i ett frågeformulär om deras humör och aptit. Därefter testades uthålligheten i det andra passet, där deltagarna fick cykla till utmattning på en intensitet motsvarande 70 % av maximal kraft (p max).

Resultat och tolkning

Resultaten visar att CM cyklade 51 % längre i jämförelse med CR, och 43 % längre jämfört med FR, under uthållighetstestet. Även om inga större skillnader sågs på deltagarnas humör och aptit, visade CM en något bättre effekt här än CR och FR.

Något märkligt är det att chokladmjölken vinner över en populär sportdryck som Gatorade. Kalorimässigt skiljde sig inte dryckerna åt, men kolhydrattypen och fettmängden var olika.

Forskarna tror att CM, rik på sukros, fyllde på leverglykogen på ett effektivare sätt än CR, vilket förbättrade prestationen i uthållighetstestet. Även fettintaget, högre i CM, kan ha hjälpt med uthålligheten, via en större mängd fria fettsyror som underlättade det långa cykelpasset.

Denna studie får en att undra om vi ibland inte komplicerar till saker och ting i onödan – varför förlita sig på dyra sportdrycker om man kan få bättre resultat av att dricka chokladmjölk?

Referenser

Thomas K, Morris P, Stevenson E. Improved endurance capacity following chocolate milk consumption compared with 2 commercially available sport drinks. Appl Physiol nutr metab. 2009 feb;34(1):78-82.

Varför använda dyra sportdrycker om resultaten av chokladmjölk blir liknande? Foto: zia_shusha