Om negativa effekter av stillasittande

Ett av de kanske viktigaste nya framstegen för forskning om fysisk (in)aktivitet och hälsa under de senaste åren är stillasittandet som oberoende riskfaktor.

Med ”oberoende” avses att stillasittandet är negativt i sig själv, det är alltså inte bara så att många timmars stillasittande är ett indirekt resultat av att man tränar för lite. Nej, även den som tränar mycket men ändå spenderar många timmar stillasittande gör sin hälsa en otjänst.

Att du är högaktiv på gym räcker inte om du är stillasittande många timmar i sträck. Foto: ImageDB

Om studien

I den här studien tittade man specifikt på hur tre timmars totalt stillasittande (S) jämfört med avbrutet sittande (AS) påverkade endotelfunktionen hos deltagarna. Det betyder i korthet hur pass elastiska blodkärlen är. Nedsatt endotelfunktion är förknippat med ökad risk för hjärtkärlsjukdom. 

Tolv icke-feta (konstig benämning, men så skriver författarna) män deltog i studien, alla var friska och fysiskt aktiva. Även denna studie var en cross-over så mätningen gjordes alltså på alla deltagare som både S och som AS. Testerna genomfördes efter sex timmars fasta och åtta timmar utan koffein. 

Deltagarna kom till laboratoriet mellan 7 och 9 på morgonen. Endotelfunktionen mättes precis innan ”sittsessionen” samt vid timmarna 1, 2 och 3. Vid tidpunkterna 0:30, 1:30 och 2:30 fick AS resa sig upp och promenera på ett löpband fem minuter i en hastighet av 3,2 km/h.

Resultat av studien

Resultatet visade att endotelfunktionen, mätt genom så kallad flow mediated dilation (elasticiteten i blodkärlens muskulatur), var betydligt försämrad i S jämfört med AS vid alla tre mätpunkterna men det fanns ingen skillnad vid start. Alltså kan vi konstatera att det här var en effekt av stillasittandet.

Analys av studien

Det här är en liten studie som inte säger jättemycket, dessutom förlorade man data på en person i AS vid en tidpunkt. Jag kan önska att man hade mätt lite fler markörer, de diskuterar själva att blodtryck hade varit bra exempelvis. Men även om studien är liten så får vi alltså ytterligare lite mer kunskap om att, och varför, det är dåligt att sitta mycket. 

Vi kan å ena sidan förfasas över hur ohälsosamt det är med stillasittande, även för oss som tränar mycket. Men å andra sidan tycker jag att den här studien även ger väldigt mycket hopp. Om det nu räcker med att promenera långsamt i några futtiga minuter en gång i timmen för att de här negativa effekterna ska undslippas så är väl det ändå ganska skönt att höra?

Jag tror att ytterst få kontorsarbetare har så vansinnigt mycket att göra så att några minuter per timme är totalt omöjligt att slita sig från skrivbordet. Det är värt det!

Referenser

  • Thosar SS et al. Effect of prolonged sitting and breaks in sitting time on endothelial function. Med Sci Sports Exerc. 2015 Apr;47(4):843-849. 

Gillade du artikeln? Missa inte att gilla BODY på Facebook!