Generation Y-killar har svagare grepp

Dagens 20- till 30-åringar har mätbart svagare greppstyrka än killar i samma ålder hade 1985, enligt en studie publicerad i the Journal of Hand Therapy.

I den amerikanska studien fick 237 friska unga personer i ålders 20–30 år testa sin greppstyrka i en handdynamometer. Resultaten jämfördes med en tidigare studie med samma upplägg från 1985.

  • De flesta killarna i åldersspannet 20–24 år klarade att trycka ihop 46 kg med högern och 45 kg med vänstern. Detta var dock en klar försämring (9 respektive 3 kg) mot den uppmätta styrkan från 1985.
  • Killarna som var mellan 25–29 år hade ännu sämre greppstyrka, hos dem var försämringen hela 12 respektive 8 kg!
  • Även för tjejer mellan 20–24 år samt 25–29 år var genomsnittet av testerna sämre.
  • Däremot visade mätingen av tjejer mellan 30–34 år upp en förbättrad styrka.

Forskarna bakom studien gör antagandet att detta beror på den lägre andelen kroppsarbete till förmån för kontorsjobb i det dagliga arbetet.

Bli starkare i allt – träna ditt grepp!

Man kan inte lyfta, dra eller flytta på något man inte orkar hålla i. All annan träning blir enklare om du kan lita på ditt grepp.