Frekvens för maximal muskeltillväxt

Hur ofta en muskel bör tränas för att åstadkomma maximal tillväxt är en fråga som ständigt är aktuell.

En metaanalys har gått igenom det aktuella forskningsläget på området. Foto: maogg

En överblick av det aktuella forskningsläget får vi från en amerikansk metaanalys som går igenom de studier som finns på området och som uppfyller grundläggande kvalitetskrav.

Man gick igenom studier på muskulär hypertrofi där varje muskel tränades 1–3 gånger per vecka, och den sammantagna evidensen pekar på att för att stimulera tillväxt maximalt, måste en muskel tränas minst två gånger per vecka.

Man påpekar att det finns för lite underlag för att avgöra om tre träningstillfällen per muskel och vecka skulle ge ännu större tillväxt, men att allt pekar på att två gånger är överlägset bättre att träna en muskel jämfört med en gång per vecka.

Referens