Effekt av olika stänger på marklyft

Marklyft genomförs oftast med rak stång, men ibland även med en hexagonal stång, där stången är tudelad runtom lyftaren som står ”mitt i” (även kallad ”trap bar”). Vilka blir då skillnaderna?

  • I en studie med 20 män med marklyftserfarenhet såg man inga skillnader i styrka med den hexagona stången, men däremot mer muskelaktivering i vastus lateralis. 
  • När det kom till kraftutveckling och lyfthastighet blev resultaten bättre för den hexagona stången.

 

  • Den raka stången resulterade i sin tur i större muskelaktivering i biceps femoris samt erector spinae.

Så kort och gott – välj stång efter ändamål.

Referenser