Hur behålla muskler vid skada?

Frågan löd: ”Jag tränar hårt och har nyligen skadat knäleden. Därför kan jag med viss svårighet utföra vissa övningar medan jag inte kan få till andra alls just nu. Jag har frågat runt lite kring om jag borde äta något särskilt för att läka snabbare och får lite olika besked.

En del säger att kosten inte påverkar alls, medan andra säger att jag ska äta mer av det ena eller det andra. Vad gäller? Vill självklart snabbt tillbaka till min vanliga träning och förlora så lite (helst ingen) muskelmassa som möjligt.”

Vad kan du göra för att undvika muskelförlust vid en skada? Foto: VectorLifestylepic

Att kosten inte skulle påverka läkning alls efter skada är nog en väl tilltagen förenkling, för att inte säga en ren felaktighet. Om skadan är så allvarlig att rörelseförmågan försämras under ett par veckor eller mer så resulterar det i en minskad muskelmassa. 

  1. För det första inverkar energitillgängligheten, alltså hur mycket mat man äter i förhållande till vad man gör av med – en för låg energitillgänglighet gynnar knappast läkningsprocessen. Man ska komma ihåg att en skada i sig ökar energiåtgången ganska mycket. Så mycket som 15–50 procent mer energi kan en skada kräva under läkning, så även om den fysiska aktivitetsnivån minskar på grund av minskad eller utebliven träning, så minskar inte det totala energibehovet så mycket som man kanske kunde tro. 
  2. Dessutom verkar proteinbehovet öka till uppemot 2,5 g/kg kroppsvikt och dygn. Att hålla proteinintaget så pass högt kan bli en utmaning vid en skada som inverkar på möjligheten att träna, eftersom energiintaget spontant tenderar att minska när man minskar sin fysiska aktivitetsnivå. 

Kort sagt kan energiprocenten för protein alltså behöva öka för att hålla proteinintaget högt samtidigt som det totala energiintaget eventuellt minskar en aning. Det kan således vara bra att ha lite extra koll på proteinet här.

En del undersökningar pekar också på att omega 3-fettsyror kan minska muskelförlusten och att kreatin kan öka muskelmassan vid skada.

Däremot finns det inget vetenskapligt stöd för att extra mikronäringsämnen utöver det normala behovet av till exempel vitamin C, vitamin A eller zink skulle påskynda läkning eller öka förutsättningen att bibehålla mer muskelmassa.