Koffein bra för återhämtning

Den prestationsförbättrande effekten av koffeinintag före träning är väldokumenterad, men att det även kan mildra träningsvärk och muskelfunktionalitet är en ny upptäckt.

I en dubbelblindad studie genomförde deltagarna först 164 km cykling innan de gavs antingen 3 mg koffein per kilo kroppsvikt eller placebo. De som fått koffein skattade sin upplevda träningsvärk som mindre kraftig än de som fått placebo, och dagen efter träningen upplevde koffeingruppen även att 

deras muskelfunktion återställdes snabbare. 

Koffein verkar alltså kunna fylla en funktion även efter träning, inte bara före.