Ger mjölk snyggare ben?

Mjölkprodukters vara eller icke vara vid en deff eller viktminskningsdiet är en återkommande fråga som hittills saknat klara svar. För att bringa klarhet i saken har en grupp australiska forskare gått igenom samtliga studier på området och sammanställt forskningsläget. 

Resultaten är uppmuntrande för mjölkälskare. Inte nog med att kostupplägg med mycket mjölkprodukter resulterade i större fettförlust – man såg också en mindre förlust av muskelmassa hos personer som följt ett sådant. 

Studierna som finns har till största del utgjorts av kvinnliga deltagare, men det finns ingen anledning att tro att resultaten är könsspecifika. Om styrketräning är med i bilden blir effekterna mindre, troligen på grund av att träningsformen har en så stark muskeluppbyggande effekt i sig. Men det verkar alltså inte finnas någon anledning att dra ner på eller utesluta mjölkprodukter när det är dags att deffa – snarare tvärtom.