Hur behandlar jag impingement?

Daniel Andréasson svarar på frågor om prehab & rehab.

Fråga:

Jag har fått reda på att jag har impingement i höger axel. Problemet ska ha kommit till i samband med styrketräning och när jag läser på om skadan så verkar det finns olika typer. Hur vet jag vilken typ jag har och skiljer sig rehabiliteringen mellan de olika varianterna?

Daniel svarar: 

Egentligen är impingement inte en specifik diagnos, utan ett kliniskt tecken på otillräckligt utrymme mellan överarmens ledhuvud och undersidan av skulderhöjden. Om det utrymmet är trångt ökar risken för inklämning av rotatorcuffens senor, biceps långa sena och den subacromiala bursan.
Symtomen är smärta på axelns framsida och/eller överarmens utsida när armen lyfts mellan 60–120 grader från kroppen. Vissa upplever även nattliga smärtor och muskelsvaghet kring skuldra och axel vid aktivering av armen. 

Impingement som uppstår i samband med styrketräning är ofta resultat av överbelastning. Detta resulterar i en inflammation och svullnad av mjukdelarna. Vanligast är att problem uppstår efter pressövningar som till exempel bänkpress, axelpress, dips och liknande. Förutom hög träningsvolym och för lite återhämtning kan även brister i teknik, muskulär obalans, instabilitet, överrörlighet eller nedsatt koordination vara bidragande. Vid rehabilitering bör man se över dessa delar och anpassa övningsvalet efter det. 

För att kunna bedöma vad som orsakat ditt impingement krävs en ordentlig undersökning, analys av ditt träningsupplägg och övningsutförande. En initial åtgärd är att ta bort de övningar som ger axelsmärta. Kontakta en idrottsskademottagning med vårdgivare som är specialiserad på axelskador och kan styrketräning, så är förutsättningarna goda att få hjälp med både rehabilitering och tekniska aspekter i träningen.