Är fruktos så farligt?

Fruktos lyfts ofta fram som ”extra farlig” jämfört med andra sockerformer, men är det egentligen förtjänt?

24 deltagare, normalviktiga och feta, fick under tre separata ättadagarsperioder dricka 25 % av sitt dagliga energibehov i form av 100 % glukos, 100 % fruktos eller High Fructose Corn Syrup (55 % fruktos). De utfall som mättes var olika markörer för inflammation – men man fann inga betydande skillnader alls. 

Därmed inte sagt att det ena eller det andra är att föredra, bara helt enkelt att det inte verkar spela så stor roll vilken variant du får i dig. I alla fall inte med avseende på inflammation.