Därför är rörelseomfånget viktigt vid träning

En ny studie visar att rörelseomfånget vid övningsutförande har större betydelse än den lyfta viktens tyngd.

I en nyligen genomförd studie kunde man uppmäta större muskelnedbrytande effekt av att träna med full rörelselängd i jämförelse med partiella repetitioner, trots att de senare möjliggjorde användande av mycket tyngre belastning. Detta visar att rörelseomfånget vid övningsutförandet har större betydelse än den lyfta viktens tyngd. De indikationer som finns gör gällande att muskelnedbrytning är en signifikant faktor för hypertrofi, och vi vet sedan tidigare studier att muskelaktiveringen blir större med fullt rörelseomfång. 

Slutsatsen blir att övningar med en belastning som tillåter full rörelselängd leder till bättre resultat på tillväxten än partiella repetitioner med tyngre vikter. Den som tränar för att bli större gör därmed klokt i att släppa på viktfixeringen och jobba på rörligheten.