Belastning stärker hjärtat

Konditionsträning lyfts ofta fram som träningsformen nummer ett när det gäller att motverka sjukdomar som  diabetes och hjärt- och kärlsjukdom.

Hur styrketräning står sig i den jämförelsen är betydligt mindre undersökt, men en ny studie på 35 000 kvinnor pekar på att även styrketräning är alldeles utmärkt för ändamålet. Jämfört med kvinnor som inte styrketränade alls fann man en 30 % minskad risk för diabetes och en 17 % lägre risk för hjärtsjukdom hos kvinnor som ägnat sig åt någon form av styrketräning, oberoende av ifall de även konditionstränat eller inte.