Ingen fara med mycket proteiner i kosten

På en amerikansk konferens presenterades nyligen goda nyheter för alla som äter en proteinrik kost.

För första gången presenterades data som visar att ett högt proteinintag inte har några negativa hälsoeffekter, även över lång tid. Under ett år ökade elva styrketränande män sina protein-intag till 216–318 gram per dag, och ingen av deltagarna uppvisade några som helst negativa hälsoeffekter relaterade till kostens proteinmängd. Inte heller ökade deras kroppsfett, trots det ökade kaloriintag den större 

Källa: A High Protein Diet Has No Harmful Effects: A One-Year Crossover Study in Resistance-

Trained Males. Journal of Nutrition and Metabolism, vol. 2016, Article ID 9104792