Experten förklarar: Så fungerar HMB

Jag har blivit rekommenderad ett tillskott av HMB för att bygga muskler effektivare. Vad är HMB, funkar det och i så fall hur? Är det säkert att ta som tillskott?

David Jonsson svarar: 

HMB eller Beta-hydroxy-beta-metylbutyrat är en ketosyra som är en metabolit av aminosyran leucin. Äter du leucin kommer en liten del av det att ombildas först till ett ämne som heter KIC som därefter kan ombildas vidare antingen till ett ämne som heter Isovaleryl-coA eller till HMB. Av det leucin du får i dig via mat eller tillskott är det endast omkring fem procent som bildar HMB.

När man tar HMB som tillskott är en vanlig rekommenderad dos tre gram per dag. För att få samma mängd HMB från leucin skulle du behöva äta runt 60 gram leucin vilket förstås inte är så praktiskt. 

I studier på HMB är resultaten lite blandade, vilket beror en hel del på vilka förhållanden det ges under. Mycket tyder på att en av HMB:s främsta effekter är att det motverkar en proteinnedbrytande funktion i cellen som kallas ubiquitin-proteosomproteolys. Detta system är som starkast aktiverat när vi utför träning som muskeln inte är van vid och man har sett att det minskar redan vid träningspass nummer två om man tränar på samma sätt. Det innebär att HMB troligen har som störst effekt på minskning av muskelnedbrytning vid träning som muskeln är ovan vid, och förstås hos otränade personer.

HMB verkar förutom att kunna minska muskelnedbrytning också direkt stimulera muskeluppbyggnad via en signalväg som kallas mTOR, vilket HMB har gemensamt med leucin och hormoner som insulin och IGF-1.
Dessutom verkar HMB kunna förbättra kolesterols funktion i musklernas cellväggar och förbättra andra system som är viktiga för muskelns funktion. Det finns med andra ord relativt gott om stöd för att HMB är ett intressant tillskott för tränande individer. När det gäller tillskottets säkerhet tyder all tillgänglig forskning på att HMB är ett säkert tillskott även i doser många gånger högre än de som ger positiva träningseffekter.