Högintensiv träning ger otillräcklig aptit

Det är redan känt att riktigt hård träning ofta leder till en otillräcklig aptit i relation till näringsbehovet. Detta faktum kan vara fördelaktigt att känna till ur folkhälsosynpunkt. En nyligen genomförd artikel stärker detta då man tittade på 14 olika studier inriktade på barn, och fann att högintensiv träning (>70 % av kapaciteten) minskar aptiten hos de som ansågs feta. NN

Thivel D et al. Acute post-exercise energy and macronutrient intake in lean and obese youth: a systematic review and meta-analysis. Int J Obes (Lond). 2016 Oct;40(10):1469-1479.