Här är ultimata antalet reps för bäst resultat

Tunga vikter och få reps för maxstyrka samt moderata vikter och fler reps för hypertrofi är vad som gäller. Det är slutsatsen av en studie där man jämförde åtta veckors styrkeinriktad träning med 2–4 reps med hypertrofiinriktad sådan med 8–12 repetitioner. Två grupper av tränade deltagare följde ett helkroppsupplägg med tre pass per vecka där alla utförde sju övningar och tre set per övning till failure.

Ökade sin maxstyrka

Deltagarna i styrkegruppen ökade sin maxstyrka med 50–100 % mer jämfört med hypertrofigruppen, men vad gäller muskeltillväxt var resultaten det omvända, där gruppen som tränat med fler repetitioner fick överlägsna resultat, särskilt i lårmusklerna.  

Källa: Differential Effects of Heavy Versus Moderate Loads on Measures of Strength and Hypertrophy in Resistance-Trained Men. Journal of Sports Science and Medicine (2016) 15, 715 – 722.