Ny studie: Sötningsmedel kopplas till övervikt

Kalorifria sötningsmedel kanske inte är så bra för viktkontroll. En ny studie med nära 1 500 deltagare som följdes i genomsnitt tio år visar att personer som använder sig av sötningsmedel är tyngre, fetare och har större midja än personer som inte gör det, även efter att man kontrollerat för faktorer som ålder, kön, kost och rökning.

Indirekta eller direkta

Det är dock oklart om de bakomliggande mekanismerna är indirekta, som överkompensation av kaloriintaget, eller direkta, som till exempel påverkan på tarmfloran med försämrad glukostolerans som följd.

Källa: Chronic Low-Calorie Sweetener Use and Risk of Abdominal Obesity among Older Adults: A Cohort Study. PLOS ONE, November 23, 2016.