Sötningsmedel ger inte självklart lägre kaloriintag

Påverkar kalorifria sötningsmedel aptiten eller kompenseras det vid något annat tillfälle?

För att undersöka det fick 30 män efter en standardiserad frukost vid olika tillfällen en dryck med antingen 65 gram socker eller en motsvarighet sötad med kalorifria sötningsmedel en timme före lunch. Sötningsmedelgruppen kompenserade fullständigt för det lägre kaloriintaget vid senare måltider, trots att det rörde sig om en skillnad på 260 kalorier.

Inte heller såg man några skillnader på blodsocker eller insulin. Risken är således att man spontant kompenserar kalorierna om man inte räknar kaloriintaget.

Källa: Effects of aspartame-, monk fruit-, Stevia-, and sucrose-sweetened beverages on postprandial glucose, insulin and energy intake. International Journal of Obesity, December 13, 2016.