Är träning skadligt för hjärtat?

Hur mycket träning är skadligt för hjärtat egentligen?

Forskning visar att personer som tränar väldigt mycket konditionsträning löper fyra till åtta gånger så hög risk att drabbas av förmaksflimmer som normalpersonen.

Mer är inte nödvändigtvis är bättre alltså, inte ens när det gäller något så hälsosamt som fysisk aktivitet.

Källa: Excess of exercise increases the risk of atrial fibrillation. Scand J Med Sci Sports. 2017 Jan 16.