Forskning: Glöm ”dagens viktigaste mål”

49 kvinnor som inte var vana frukostätare delades in i två grupper. Den ena fortsatte som vanligt utan frukost och den andra fick under fyra veckor äta minst 15 procent av sitt energiintag före 08.30.

Kvinnorna som började äta frukost kompenserade det inte spontant med ett lägre energiintag senare under dagen. Inte heller ökade deras fysiska aktivitet eller hungerkänslor, däremot gick de upp nära ett kilo i vikt. 

Trivs du inte med att äta frukost finns det ingenting att vinna på med att börja med det, när det gäller
viktkontroll eller mättnad.

Källa: A randomized controlled trial to study the effects of breakfast on energy intake,
physical activity, and body fat in women who are nonhabitual breakfast eaters. Appetite, 4 January 2017.