Forskning: Så påverkar näringen skelettets benmassa

Att inta näring efter träningspass verkar vara viktigt för skelettets benmassa. Tio män sprang till utmattning och fick därefter 1,5 gram socker samt 0,5 gram vassleprotein per kilo kroppsvikt, antingen direkt efter passet eller två timmar senare.

Markörer för nybildning av benmassa var större och indikerar en bättre balans på benomsättningen då näringstillskottet gavs direkt, jämfört med när det fått vänta. 

Källa: The Effect of Postexercise Carbohydrate and Protein Ingestion on Bone Metabolism. Med Sci Sports Exerc. 2017 Jan 24.