Experten svarar: Misstag när man börjar träna seriöst?

Vilka misstag ser du folk göra när de påbörjar en uppbyggnadsperiod? Vad har du för råd och rekommendationer för att undvika dessa?

ABBE svarar

De flesta saknar en tydlig plan på hur de ska träna för att uppnå ett visst resultat. Ofta blandas målen muskeltillväxt och ökad maxstyrka i ett och samma träningsupplägg, vilket kan ge sämre resultat än om man endast lät fokusera på ett av dem. Målet i sig styr i sin tur längden på uppbyggnadsperioden.

En träningsperiod för muskeltillväxt har inte en tydlig bortre gräns då utgångsläge och genetiska förutsättningar spelar en stor roll. Är uppbyggnadsträning nytt för dig kommer du att märka en bra utveckling under en längre period (ifall allt genomförs enligt en progressiv plan). Däremot kan perioden för utveckling av maxstyrka handla om som mest 14–20 veckor beroende på utformningen av
träningsprogrammet samt vilka muskelgrupper eller övningar du har som mål att utveckla din styrka i.

Det slarvas också med kosthållningen, vilket i sin tur påverkar resultatet av uppbyggnadsperioder. Rätt kostplan ger de förutsättningar som behövs för maximal utveckling.

Förutom ett tydligt mål, en välstrukturerad träningsplan samt god kosthållning är det också viktigt att man inte har skador eller andra besvär – detta då man ofta ökar flera variabler samtidigt (volym, belastning, intensitet eller frekvens).

Sammanfattning – för att nå resultat krävs:

* En tydlig målbild

* En tydlig programmering/träningsplan som är mätbar

* En kostplan som för dig mot ditt mål

* Rätt förutsättningar (inga skador eller andra förhinder) 

* Tålamod