Så många ägg ska du äta varje dag

Ägg har länge utmålats som en potentiell hälsorisk, men forskning påvisar snarare att ägg har positiva effekter på blodfetter. 38 friska personer avstod helt från ägg under två veckor för att sedan öka sitt intag med ett till tre ägg per dag i tre steg om fyra veckor styck. Vid intag av ett ägg förbättrades HDL-kolesterolets (det ”goda” kolesterolet) funktioner och med ett ytterligare ökat intag sågs även en ökad mängd antioxidanter i blodet, samt en minskning av markörer för åderförkalkning. Summeringen blir att upp till tre ägg om dagen verkar ge en dosrelaterad positiv effekt.

Källa: Intake of up to 3 Eggs per Day Is Associated with Changes in HDL Function and Increased Plasma Antioxidants in Healthy, Young Adults. J. Nutr. January 11, 2017. 

 

Etiketter: