Så mycket ska du träna – för att se resultat

78 friska vuxna delades in i fem grupper, som fick träna en, två, tre, fyra eller fem timslånga konditionspass per vecka i sex veckor.

Redan här såg man att de grupper som tränat minst hade flest non-responders. De som klassades som non-responders följdes sex veckor till där de fick träna ytterligare två pass per vecka.

Efter det att man utökat deras träningsmängd fanns det inga non-responders kvar. Det verkar finnas ett individuellt gensvar på hur mycket träning som krävs för att man skall se förbättringar.

Tycker du att du inte får de resultat du önskar kanske du helt enkelt tränar för lite?