Forskning: Kan vaderna bli större av stretching?

Elva män följdes under sex veckors stretchträning av vadmusklerna, fem dagar per vecka. Efter studieperioden hade deras muskler ökat i tjocklek med i genomsnitt 5.6 %.

Man fann också att derasmuskelfascikler (buntar med muskelfibrer) hade förlängts med 25 % vid muskelfästet och med 5 % i muskelbuken.

Regelbunden, frekvent och intensiv stretching av vadmusklerna ser alltså ut att kunna påverka både tjocklek och muskelarkitektur till det positiva.

Källa: Scand J Med Sci Sports. 2017 Jan 30. Stretch training induces unequal adaptation in muscle fascicles and thickness in medial and lateral gastrocnemii.