Fråga experten: Vad förväntas av en coach?

Jag tränar och coachar vänner, men blir ibland förvirrad över vad som förväntas av mig. Jag är inte utbildad till personlig tränare eller coach men funderar på att bli det. Kan du ge mig några tips och råd?

ULF svarar: 

En coachs roll är att inspirera och motivera klienten till att förändra och utveckla sig. Att vara ett stöd och se till att vägen till målet blir så rak som möjligt. Som coach har du fyra uppgifter; att lyssna, ställa frågor, ge feedback och ge uppgifter och utmaningar. Allt beroende av mognadsgrad. Se till att du ställer så många öppna frågor som möjligt, det vill säga sådana som börjar med vad, hur, vem, när, vilket och varför. De leder till en bra dialog och du får veta mycket om din klient. Undvik att ställa ja och nej-frågor, de leder till monolog och du får då inte reda på lika mycket. 

Undvik också att lösa problem, utan vägled istället klienten till att lösa dessa själv genom dina öppna frågor. Respektera klientens bestämmanderätt genom att aldrig ge råd utan att först fråga. Jämför heller aldrig med någon annan. Det är klientens egen utveckling som fokus ska ligga på. 

Med GROW-modellen får du reda på både ett nuläge och ett önskat läge hos klienten:

Mål (Goal): Vad vill du?

Verklighet (Reality): Vad händer? Vad gör du? Hur ser det ut just nu?

Möjligheter (Opportunities/options/obstacles): Vad kan du göra? Vad är möjligt? Vad hindrar dig?

Vilja (Will/wrap-up): Vad vill du göra? Hur stark är viljan, uppgiften och utmaningen?

Se också till att dokumentera så mycket som möjligt av det arbete ni gör tillsammans. Det stärker din roll genom att du upplevs professionell och du får klienten att känna sig viktig genom att kunna relatera till vad ni tidigare har gjort och sagt och vilka framsteg denne har åstadkommit. 

När du känner att du vill utveckla dig mer så rekommenderar jag att du går en utbildning till personlig tränare/coach. Den kompetensen kommer att göra din ännu tryggare i din roll.