Studie: Så påverkas träningen av dosen EPA

27 fysiskt aktiva, unga mäb fick genomföra 100 plyometriska nedhopp för att åstadkomma stor muskelnedbrytning, varefter de fick ett tillskott på antingen 150 eller 750 mg EPA.

Gruppen som fått den större mängden EPA presterade bättre dagarna efter den nedbrytande träningen och skattade sin träningsvärk som lindrigare. Det finns alltså anledning att lägga intaget av Omega-3 efter träning, samt se till att det ger mycket EPA i förhållande till fettsyran DHA.