Studie: Så påverkas din prestationsförmåga av bikarbonat

Bikarbonat kan öka mjölksyratåligheten genom att förhöja blodets pH och förbättra kroppens buffertkapacitet. 90 minuter före löpning över den anaeroba tröskeln fick 30 stycken badmintonspelare antingen vanligt vatten eller 300 mg/kg bikarbonat eller trinatriumcitrat.

Förbättringen av prestationsförmågan var dramatisk. Deltagarna som fått vatten klarade 3,4 minuters löpning innan utmattning, medan deltagarna som fått bikarbonat eller trinatriumcitrat kunde springa dubbelt så lång tid med samma laktatnivå i blodet, 6,8 respektive 6,1 minuter.

Bikarbonat är det bästa alternativet för att öka mjölksyretåligheten men många upplever magproblem efter intag. I sådana fall tolereras trinatriumcitrat oftast bättre, men är lite mindre effektivt och mindre undersökt överlag.

Källa: The Effects of Sodium Bicarbonate and Sodium Citrate on Blood pH, HCO3-, Lactate Metabolism and Time to Exhaustion. Sport Mont 15 (2017) 1: 13–16.