Så många koppar kaffe påverkar vikten

Råttor som fick kaffeextrakt uppvisade betydligt mindre nybildning av kroppsfett än kontrollgruppen vid övergödning. Det visar på tidigare okända egenskaper som motverkar fettbildning. Det går inte att ersätta kaffe med koffeintillskott, då man ännu inte lyckats identifiera vilka ämnen som ligger bakom denna effekt (det var varken koffein, koffeinsyra eller klorogensyra).

Doserna motsvarade sju till åtta vanliga koppar kaffe för en människa, ett kaffeintag som har betydligt fler positiva än negativa hälsoeffekter.

Källa: Coffee extract inhibits adipogenesis in 3T3-L1 preadipocyes by interrupting insulin signaling through the downregulation of IRS1. PLOS One. 2017 Mar 10.